Haapaniemen yksinäistalon ranta- asemakaavan muutos

Ranta-asemakaavan noin 53 hehtaarin laajuinen muutosalue sijaitsee Sastamalan kaupungin Haapaniemen kylässä Kuloveden rannalla. Alue on valtakunnallisesti arvokasta Karkun kulttuurimaisemaa. Kaavamuutoksella järjesteltiin korttelirakennetta uudelleen, huomioiden suojelumerkinnöillä alueelta löytynyt kiinteä muinaisjäännös ja Haapaniemen yksinäistilan vanha rakennuskanta.

Maanomistajien toimeksiannosta laadittu ranta-asemakaavan muutostyö ajoittui vuosille 2008-2010.

Haapaniemen Pidot Ky järjestää juhlatilaisuuksia ja pitopalvelua
Haapaniemen päärakennus
Väentupa / juhlatalo
Arkkitehtitoimisto Hannu 2010