Hinnerrannan asemakaava

Asemakaavahankkeella mahdollistettiin liikennemyymälän rakentaminen Euran kunnan Hinnerjoen taajamaan. Noin kahden hehtaarin laajuinen suunnittelualue sijaitsee liikenteellisesti otollisella paikalla pääteiden kulmauksessa. Läheinen Hinnerjoen kirkonkylä ja sen kulttuurimaisema ovat valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä, mikä tuli asemakaavan suunnittelussa ottaa erityisesti huomioon.

Euran kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan 24.1.2011.
Arkkitehtitoimisto Hannu 2011